Na een jaar onderhandelen heeft de Vlaamse regering recent het stikstofakkoord afgeklopt. Maar het akkoord bezorgt CD&V kopzorgen. De Boerenbond, de traditionele achterban van CD&V, is boos. Hoe moet het nu verder? Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Piet Vanthemsche, ex-Boerenbondvoorzitter en intendant voor het Turnhouts Vennengebied, in een nieuwe aflevering van ‘Het Gesprek’.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Op 23 februari 2022 bereikte de Vlaamse regering een akkoord om de stikstofuitstoot in Vlaanderen naar beneden te krijgen. Zo zullen een 40-tal landbouwbedrijven hun activiteiten moeten stoppen tegen 2025.  Ook moet de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent verminderen. Naast de reductie van stalemissies wil het akkoord ook de emissies afkomstig van bemesting aanpakken. Zo komt er tegen 2028 een meststop in de meest waardevolle gebieden, waaronder het Turnhouts Vennengebied. “Het probleem is de combinatie van zeer kwetsbare natuur met een zeer dynamische landbouwsector in het Turnhouts Vennengebied. De grootste landbouwbedrijven van Vlaanderen liggen in dat gebied. De komende twee jaar krijg ik nu de tijd om een ontwikkelingsplan op te stellen”, zegt Piet Vanthemsche, intendant voor het Turnhouts Vennengebied.

Vanthemsche heeft een heel zware taak voor de boeg, want na de aankondiging van het stikstofakkoord kwam er onmiddellijk kritiek vanuit de landbouwsector. Maar de intendant is ervan overtuigd dat het akkoord nodig is. “Als deze stikstofproblematiek niet opgelost geraakt, dan gaat de landbouwsector gewoon op slot. Er is gewoon geen alternatief. We moeten nu het openbaar onderzoek afwachten om na te gaan hoe hard er effectief zal moeten ingegrepen worden.”

Haat-liefde relatie

De relatie tussen landbouw en milieu zou je het best kunnen omschrijven als een haat-liefde relatie. De landbouwers verzetten zich vaak tegen de roep van milieuorganisaties, maar als natuur en milieu niet beschermd worden dan zullen de landbouwers geen toekomst meer hebben. “De maatschappelijke prioriteiten zijn over de jaren heen verschoven van economisch, over volksgezondheid, naar nu leefmilieu en natuur. Voor de landbouwsector is dit geen evidente evolutie. Dus ik kan heel goed begrijpen dat er spanningen zijn”, zegt Vanthemsche.

Vanthemsche, ook ex-voorzitter van de Boerenbond, heeft in het verleden steeds de belangen van de landbouwers verdedigd. Soms ging het er hard aan toe. Maar achteraf bekeken is hij niet zo zeker dat hij steeds de juiste beslissingen heeft genomen. “Als je ziet wat er nu moet gebeuren, ben ik misschien in het verleden soms te hard op de rem gaan staan. Langs de andere kant heb ik steeds gewerkt met de kennis die ik toen had.”

CD&V kopzorgen

Het recente stikstofakkoord van de Vlaamse regering, waarbij vele landbouwers zullen moeten sluiten of afschalen, bezorgt ook de CD&V kopzorgen. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) krijgt het akkoord moeilijk verkocht bij de landbouwers. Kan Piet Vanthemsche, ex-Boerenbondvoorzitter en CD&V’er, het vertrouwen in de minister herstellen? “Hilde Crevits heeft de moed gehad om dit akkoord te maken, vanuit de overtuiging dat dit een noodzakelijke stap is. CD&V is een coalitiepartner die haar rol speelt en haar verantwoordelijkheid neemt. Maar de landbouwers hadden inderdaad meer verwacht van CD&V.”

 

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll naar boven