Search in Vlaams Parlement

VLARIO is het overleg- en kenniscentrum voor rioleringen in Vlaanderen en telt onder zijn leden een verschillende partners die betrokken zijn bij het gemeentelijk waterbeheer: gemeenten, studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten, certificatie-instellingen, …. De leden van de commissie houden op dinsdag 26 april een hoorzitting met Wendy Francken en Patrick Willems van VLARIO over de stand van zaken in een reeks actuele dossiers. 

Volg de vergadering live

Relevante themas

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Scroll to top