Na negen maanden heeft de Onderzoekscommissie PFOS haar werkzaamheden afgerond en een eindrapport opgemaakt. Het chemiebedrijf 3M wordt als grote schuldige aangeduid voor de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. “3M zal voor alle veroorzaakte schade moeten opdraaien”, klinkt het. Politiek verantwoordelijken duidt de onderzoekscommissie niet rechtstreeks aan, er wordt gesproken van een "collectieve beleidsverantwoordelijkheid". Een gemiste kans volgens waarnemers. Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Onderzoekscommissie PFOS Hannes Anaf (Vooruit).

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Hannes Anaf (Vooruit) is trots op het eindrapport over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Volgens Anaf is er een omslag gemaakt. “Hier wordt een stevige stap gezet richting een Vlaanderen waar de mens en het milieu centraal komt te staan, in plaats van de economische belangen.” Naast de eindconclusies komt de parlementaire onderzoekscommissie ook met een reeks aanbevelingen over hoe er in de toekomst moet opgetreden worden. Zo moet er vooral ingezet worden op minder verkokering bij de overheid, extra inzet van personeel voor handhaving en meer kennisdeling tussen overheid en wetenschap.

De partij Vooruit stemde samen met alle meerderheidspartijen voor het eindrapport. Oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang onthielden zich. Zij vinden dat er toch duidelijke politieke verantwoordelijken moeten worden aangewezen. “Als je het eindrapport volledig leest en alles samen legt dan is het nochtans zeer duidelijk dat de kabinetten van voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) het voorzichtigheidsprincipe niet voldoende gehonoreerd hebben. Bijkomende metingen waren nodig om zeker te zijn dat er geen risico was voor de mensen”, zegt Anaf. “Mieke Schauvliege (Groen) heeft mee het rapport opgesteld. Vrijdag 25 maart was er een akkoord, ook met haar. Om dan maandag 28 maart tijdens de commissie, voor de aanwezige pers, een amendement op tafel te leggen... Dat is niet serieus. Dan wil je gewoon politiek scoren.”

Relevante thema's

Openbare werken

Gezondheid

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top