Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP.  Door de opwarming van de aarde en de klimaatwijziging zullen maatregelen nodig zijn om met deze wijziging om te gaan, de zogenaamde klimaatadaptatie.

Over deze klimaatadaptatie houden de leden van de commissie vrijdag 17 maart een hoorzitting met Christophe Pelgrims en Griet Verstraeten van het Departement Omgeving, met Jan Cools van de Universiteit Antwerpen, en met Karel Pype van Reset.Vlaanderen. Volg live mee vanaf 13.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de hoorzitting live vanaf 13.30 uur

Relevante themas

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top