Na de wateroverlast in Wallonië en langs de Maas en Demer stelde de Vlaamse Regering in oktober 2021 een multidisciplinair expertenpanel hoogwaterbeveiliging aan. Dit panel stelde een advies op ‘Weerbaar Waterland - Ons voorbereiden op wat al gebeurt', met daarin een strategie voor waterzekerheid in Vlaanderen: tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie in uitvoering te brengen.

De leden van de verenigde commissie Leefmilieu en Openbare Werken hielden in dit verband reeds een hoorzitting met de voorzitter van het expertenpanel hoogwaterbeveiliging. Op woensdag 18 januari wisselen ze hierover van gedachten met ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters. Volg de gedachtewisseling live vanaf 10u30

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de gedachtewisseling live vanaf 10u15

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Mobiliteit en Verkeer

Lees verder

Scroll to top