Bij de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen bleek dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met chemische stoffen, afkomstig van de industrie in de buurt. Een en ander leidde bij de publieke opinie tot ongerustheid over de aanwezigheid van deze poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de grond en het grondwater. De Vlaamse Regering stelde daarom een onafhankelijke opdrachthouder, Karl Vrancken, aan die onderzoek uitvoerde over PFAS in bodem, water, voedingsmiddelen, planten, dier en mens. Eind 2022 leverde hij zijn eindrapport op. Op woensdag 15 februari wisselen de leden van de commissie hierover van gedachten met minister Zuhal Demir en met Karl Vrancken. Volg live vanaf 9 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op woensdag 15 februari vanaf 9 uur

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll naar boven