Recent vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) de omgevingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf. De raad stelde dat de ministeriële instructie die toestemming zou geven, ontoereikend is om te kunnen uitmaken of er een significante impact is op de habitatrichtlijngebieden. Er moet volgens de RvVb nog steeds sprake zijn van een toereikende passende beoordeling. Hoe evalueert minister Zuhal Demir het arrest van de RvVb? Hoe wil ze tegemoetkomen aan de gemaakte opmerkingen? Heeft ze hierover juridisch advies ingewonnen? Wat met de impact van de ministeriële instructie?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 15 november vanaf 14u

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top