Noors onderzoek toonde aan dat de fijnstofuitstoot van houtkachels tot zeven keer hoger ligt dan de officiële testcijfers van die kachels. Een belangrijk aandachtspunt, nu meer en meer mensen teruggrijpen naar de vertrouwde houtkachel als alternatief of extraatje om zich te verwarmen. De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie vroeg minister Zuhal Demir om uitleg.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Energiecrisis geeft houtkachels een boost

Dat het gebruik van houtkachels een opmars kent, is wellicht te wijten aan de stijgende energierekening. Daar wees ook commissielid Gwenny De Vroe (Open Vld) op: “In tijden van een koopkrachtcrisis en torenhoge energiefacturen zoeken mensen naar allerlei alternatieve verwarmingsbronnen. Daarbij stijgt de verkoop van stooktoestellen en brandhout.” Dat is geen goede zaak voor de fijnstofuitstoot. Bovendien toonde Noors onderzoek aan dat de werkelijke uitstoot van houtkachels vaak hoger ligt dan uit testen blijkt.

De resultaten van de labotesten die houtkachels moeten normeren volgens de Europese regelgeving zijn volgens commissielid Wilfried Vandaele (N-VA) niet correct. “De normen die we hanteren vloeien voort uit de Europese Ecodesign-richtlijn, waaraan nieuwe kachels sinds dit jaar moeten voldoen. De uitstootcijfers waarmee producenten hun kachels in de markt zetten, zijn een fikse onderschatting”, zei hij. Hij vroeg bevoegd minister Zuhal Demir hoe zij de huidige testmethodiek voor houtkachels beoordeelt.

“Het is zoals bij dieselgate. Er wordt uitvoerig getest in vrij onrealistische omstandigheden”, gaf commissielid Gwenny De Vroe (Open Vld) nog aan. Ze stelde de minister er onder andere volgende vragen over: “Wat is uw reactie op de resultaten van de Noorse studie? In welke mate zijn die relevant voor uw beleid in Vlaanderen? En worden dergelijke testen ook hier uitgevoerd?”

Minister Zuhal Demir antwoordde dat de reële uitstoot van houtkachels inderdaad vaak hoger ligt dan labotesten aangeven. De uitstoot bij reëel gebruik kan, zoals uit verschillende studies reeds is gebleken, vele malen hoger zijn dan wat mag worden verwacht conform de geldende Ecodesign-eisen”, zei ze. Dat is volgens de minister deels te wijten aan de gebruikte testmethoden, die niet representatief zouden zijn om het werkelijke stookgedrag in kaart te brengen. “De meetmethodes werden ontwikkeld om verschillende toestellen te kunnen vergelijken, en niet zozeer om de reële emissies te meten. Ik roep de Europese Commissie dan ook op om bij de herziening van de Ecodesign-eisen in 2024 meer representatieve meetmethodes te ontwikkelen en te verplichten”, antwoordde ze nog.

Herbekijk het debat in de commissie

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Energie

Lees verder

Scroll to top