In het voorjaar van 2021 werden een aantal productieprocessen van het bedrijf 3M in Zwijndrecht stilgelegd, omdat het geloosde afvalwater vervuild was met de chemische stof PFAS. Na onderzoek mochten die processen opnieuw worden opgestart. Maar recent legde de inspectie een productieproces opnieuw stil, omdat er veel meer PFAS zit in het geloosde afvalwater dan toegelaten.

Minister Zuhal Demir dreigt ermee de omgevingsvergunning voor het bedrijf op te heffen. Was 3M op de hoogte van de overschrijding van de hoeveelheid PFAS? Gaat het om lozing van ultrakorte PFAS? Welke acties wil ze concreet nemen tegenover 3M? Kan 3M het stilgelegde proces opnieuw opstarten? En wat zijn de gevolgen voor de omwonenden? De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie leggen de minister er enkele vragen om uitleg over voor. Volg live op dinsdag 3 oktober vanaf 15.15 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 3 oktober vanaf 15.15 uur

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top