Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP.

De leden houden op vrijdag 25 november om 13u30 een hoorzitting over de voortgangsrapportage van dit VEKP met Bart Naessens en Michiel Degraeve van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Volg de hoorzitting live. 

Volg de hoorzitting live vanaf 13u30

Relevante themas

Energie

Energie

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Scroll to top