“Ik ben geen fan van studentendopen.” Dat zegt Rik Torfs, oud-rector aan de KU Leuven en opiniemaker, in een nieuwe aflevering van 'Het Gesprek'. Samen met journalist Jan De Meulemeester spreekt Torfs over studentendopen (n.a.v. de zaak Sanda Dia), het woke-denken en de klimaatbeweging.
 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Na de dood van Sanda Dia liggen de studentendopen dit academiejaar onder een vergrootglas. In het nieuwe doopcharter maken de Leuvense studentenkringen komaf met de schachtenverkoop, de verkoop per opbod van nieuwe studenten. “Je kan alles op papier zetten maar wat in de praktijk gebeurt, is nog iets anders. Je kan op een schijnbaar niet vernederende wijze ook heel gemeen zijn of met een zekere boertigheid ook verwelkomend zijn. Die nuances in het leven zijn moeilijk in een charter vast te leggen. Daarom is het belangrijk om met de studenten te praten, op een wijze die niet schoolmeesterachtig is”, stelt oud-rector Rik Torfs.

Woke-denken

Bij de start van het nieuwe academiejaar opende KU Leuven-rector Luc Sels met een toespraak over onder andere de woke cancelcultuur. Sels ziet een woke-beweging die ijvert voor meer bewustmaking in de samenleving. “Ik omarm de beweging in haar belang”, klinkt het. Een stelling waar oud-rector Rik Torfs het niet mee eens is.

“Ik vind dat woke-denken verkeerd. Ik ben een universalist. Ik geloof in de mensenrechten zoals die in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, kort na de Tweede Wereldoorlog, werden geformuleerd. Typisch daarin is dat elk individu telt, niet de groep. ‘Woke’ gaat terug uit van het groepsdenken dat primeert, het geslacht dat primeert, de raciale afkomst,... Terwijl dat onder andere WO II ons net geleerd heeft dat een onderscheid maken op basis van ras noodlottig is en mensen heeft uitgesloten, en in extreme gevallen de dood heeft ingejaagd. Dit wil ik niet vergeten. Elk woke-denken dat terug in categorieën begint te denken, vind ik een uiterst gevaarlijke terugval die ik altijd zal bestrijden. Dus anders dan Luc Sels, omarm ik dat woke-denken niet.”

Klimaatbeweging

Op 31 oktober vindt een nieuwe klimaattop in Glasgow plaats. In deze conferentie staat een herziening van het akkoord van Parijs (2015) centraal. “De allerlaatste kans”, klinkt het. Want volgens een nieuw klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC zou de opwarming van de aarde sneller gaan dan verwacht.

“Er zit een religieuze dimensie in dat klimaatgeloof. Het gaat over schuld en boete, de erfzonden die het Westen met zich meedraagt, het doemdenken dat opduikt voor het einde der tijden,... Met de klimaatbeweging zitten we in een rijke traditie van doemdenkers, waarbij ook het schuldgevoel erg wordt aangewakkerd. Doemdenken heeft het nadeel dat op een gegeven moment doem primeert boven denken”, aldus Torfs.

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Energie

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll naar boven