Aziatische hoornaars zijn aan een serieuze opmars bezig in Vlaanderen, waarschuwt het Vlaams Bijeninstituut (VBI). Deze invasieve exoot eet veel insecten en bijen die bloemen en planten bestuiven. Op die manier vormt ze een bedreiging voor de biodiversiteit en voor de imkers die honing maken. De bestrijding van de Aziatische hoornaar gebeurt in een partnerschap tussen het VBI, het departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Natuur en Bos.

Het VBI stelt echter dat de bestrijding in Vlaanderen te wensen overlaat: het komt te laat, alle coördinatie ontbreekt, en er is te weinig informatie. Hoe staat minister Jo Brouns tegenover deze kritiek? Hoe zal de beheerregeling worden afgestemd op het Vlaams Bijenteeltprogramma? Wie zal de coördinerende rol daarin opnemen? Welke rol ziet hij weggelegd voor het VBI? Die vragen liggen op tafel tijdens de vergadering van de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 31 mei. Volg de vergadering live vanaf 10u.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de commissievergadering live vanaf 10u

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Landbouw en Visserij

Lees verder

Scroll to top