In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de Groenfractie en de Vooruitfractie dienden in dit verband een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een systeem van statiegeld in te voeren. De leden van de commissie hielden in dit verband hoorzittingen met experts uit de sector. Op dinsdag 10 januari om 14u30 wisselen ze hierover van gedachten met bevoegd minister Zuhal Demir.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de gedachtewisseling live vanaf 14u30

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top