Search in Vlaams Parlement

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om op woensdag 25 mei een actualiteitsdebat te agenderen over de uitvoering van het stikstofakkoord. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De Groen-fractie vroeg dat de Vlaamse Regering aan de hand van een actuadebat meer duidelijkheid zou scheppen over de uitvoering van het stikstofakkoord. Het Uitgebreid Bureau ging akkoord met deze vraag en besliste de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 25 mei 2022 om 14 uur aan te vullen met een actualiteitsdebat.

Het actualiteitsdebat verloopt als volgt:

  1. openingsstatement van maximum 3 minuten door elke fractie zonder onderbreking ;
  2. antwoord van de Vlaamse Regering van maximum 10 minuten ;
  3. debat met maximum 4 minuten spreektijd per fractie met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Op basis van de chronologie van het ingediende initiatief is de sprekersvolgorde :

  1. Groen
  2. N-VA
  3. Vlaams Belang
  4. cd&v
  5. Open Vld
  6. Vooruit
  7. PVDA

De ministers Zuhal Demir, Lydia Peeters en Jo Brouns zijn uitgenodigd om het actualiteitsdebat bij te wonen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Volg het actuadebat live vanaf 14u

Relevante themas

Landbouw en Visserij

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top