“Beste ministers van de Vlaamse Regering, wat een boeltje hebben jullie gemaakt van de PFOS-vervuiling en van de Oosterweelwerken.” Zo opende Vlaams volksvertegenwoordiger Jos D’Haese (PVDA) het debat over de Oosterweelwerken na het nieuwe arrest van de Raad van State. Volgens D’Haese ligt de verantwoordelijkheid bij de Vlaamse regering, omdat ze het dossier veel te lang heeft laten aanslepen. Hij praat erover met journalist Marc Van de Looverbosch in een nieuwe aflevering van Studio Vlaams Parlement.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Amper een maand nadat de Oosterweelwerken terug van start gingen, legt de Raad van State opnieuw de werken stil na klachten van verschillende actiegroepen. Volgens de rechter kan bouwheer Lantis niet garanderen dat er geen bijkomende milieu-impact door schadelijke PFOS is. “De Vlaamse regering moet eindelijk op een serieuze manier met die PFOS-vervuiling omgaan. De regering moet ervoor zorgen dat de vervuiling zich niet verder verspreidt in het milieu”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos D’Haese (PVDA). “Het is wel eigenaardig dat de Vlaamse regering volledig uit de lucht valt met dit arrest. Had zij de PFOS-vervuiling vanaf het begin correct aangepakt, dan hadden we al die rechtszaakprocedures en vertragingen kunnen vermijden.”

Het verzet drijft ook een wig tussen de verschillende actiegroepen. Het zijn de natuurbewegingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Grondrecht plus activist Thomas Goorden die nu naar de Raad van State zijn gestapt. Zij pleiten ervoor om van nul te beginnen met o.a. een bodemsaneringsproject. Burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal, Ademloos, die bij de start van de Oosterweelplannen steeds gepleit hebben voor een groener Antwerpen, zien door het arrest hun plannen op de lange baan geschoven worden. “Toen ik 16 jaar was, heb ik meegevochten tegen de Lange Wapper. Die plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan. De burgerbewegingen hebben destijds een historisch akkoord gesloten, dus ik begrijp dat ze zich wat onwennig voelen met dit arrest. Ze zien hun plannen door de vingers glippen”, zegt D’Haese. Hij denkt dat het tijd wordt dat de oude- en nieuwe actiegroepen de handen in elkaar slaan om zo tot een oplossing te komen.

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Mobiliteit en Verkeer

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top