De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS heeft op 28 maart 2022 haar werkzaamheden afgerond en haar eindverslag met de eindconclusies en aanbevelingen goedgekeurd. De plenaire vergadering van 30 maart 2022 zal dit eindverslag van de onderzoekscommissie bespreken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Verslag op tafel in plenaire vergadering

Het Vlaams Parlement besliste op 16 juni 2021 naar aanleiding van de PFAS- en PFOS-vervuiling die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht, een parlementaire onderzoekscommissie op te richten.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS kreeg als belangrijkste taak te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid van de PFOS-vervuiling zijn en of het vervuilende bedrijf 3M kan aansprakelijk gesteld worden.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS startte haar werkzaamheden op 25 juni 2021. Tijdens haar vergaderingen bogen de leden zich over het dossier van de PFOS- en PFAS-problematiek in het algemeen en het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht in het bijzonder. Verschillende experten en betrokkenen passeerden de revue. Overeenkomstig haar opdracht zal de onderzoekscommissie haar verslag aan de plenaire vergadering van 30 maart voorleggen.

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven