De Vlaamse regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. Op woensdag 27 april om 9u wisselen de leden van de commissie met minister Hilde Crevits en minister Zuhal Demir hierover van gedacht. Volg deze commissievergadering live.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de vergadering live vanaf 9u

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top