Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse regering bereikte op 23 februari een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Het akkoord heeft een grote impact op de landbouwsector. Op woensdag 27 april om 9u wisselen de leden van de commissie met minister Hilde Crevits en minister Zuhal Demir hierover van gedacht. Volg deze commissievergadering live.

Volg de vergadering live vanaf 9u

Relevante themas

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Scroll to top