Het Vlaams Parlement heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van een Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan. Deze commissie zal zich buigen over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Nieuwe commissie ziet het licht

Het Uitgebreid Bureau besliste op 10 januari 2022 om, nadat de Onderzoekscommissie PFAS - PFOS haar werkzaamheden zou beëindigd hebben, aan de plenaire vergadering voor te stellen een Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op te richten.

Deze commissie kan, met uitsluiting van controle-initiatieven en decreetgevend werk, hoorzittingen en werkbezoeken organiseren over de visienota’s van de Vlaamse Regering over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De werkzaamheden ervan moeten binnen het jaar na de opstart afgerond worden.

Samenstelling

De commissie zal bestaan uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden en één toegevoegd lid. Andries Gryffroy (N-VA) zal de commissie voorzitten, Bruno Tobback (Vooruit) is eerste ondervoorzitter en Robrecht Bothuyne (CD&V) tweede ondervoorzitter.

N-VA

Vlaams Belang

CD&V

Open Vld

Groen

Vooruit

PVDA

Toegevoegd lid: Jos D’Haese

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top