Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. Klimaatzaak vzw spande negen jaar geleden een rechtszaak aan tegen de Belgische staat, omdat ze van oordeel is dat de Belgische overheid niet voldoende doet om de klimaatverandering tegen te gaan, en zo de maatschappelijke zorgplicht schendt én het recht op leven en een gezinsleven van haar burgers.

Het Brusselse hof van beroep volgde die redenering en verplicht in haar arrest de Belgische staat, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om de uitstoot van broeikasgassen sneller te reduceren. Die moeten in 2030 55 procent lager liggen dan in 1990.

In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. De commissie houdt op woensdag 17 januari een hoorzitting over het arrest met Serge de Gheldere van vzw Klimaatzaak, met advocate Carole Billiet namens vzw Klimaatzaak, met Jürgen Vanpraet van Prator Advocaten, met Samir Louenchi van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, met Pieter Vingerhoets van Energyville – VITO, en met Gregory Verhelst van Verhelst Advocaten. Volg live vanaf 9 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op woensdag 17 januari vanaf 9 uur

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll naar boven