Vlaams volksvertegenwoordiger, voorzitter van de commissie voor Landbouw en burgemeester van de West-Vlaamse landbouwgemeente Ledegem Bart Dochy (cd&v) is tevreden dat er duidelijkheid is over de opkoopregeling voor varkensboeren. Hij praat erover met journalist Marc Van de Looverbosch in Studio Vlaams Parlement.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Varkensboeren met een hoge impact op de omliggende natuur krijgen een vergoeding van 154 euro per vleesvarken als ze vrijwillig stoppen. Voor zeugen gaat het om 855 euro, voor biggen om 45 euro. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Tegen 2030 moet het aantal varkens in Vlaanderen met 30 procent worden gereduceerd. Met deze krimp in de veestapel wil de Vlaamse regering de stikstofuitstoot verminderen. Vlaanderen trekt daarvoor 3,6 miljard euro uit. “Mensen kunnen vrijwillig instappen in die opkoopregeling, het is niet verplicht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (cd&v). “Het verminderde aantal varkens zal het stikstofbad doen dalen. Dit zal ervoor zorgen dat andere landbouwbedrijven zich kunnen ontwikkelen zonder het stikstofbad weer te doen stijgen.”

Varkensboeren en stikstof doen de emoties hoog oplaaien, ook binnen de Vlaamse meerderheidpartijen. Dochy staat dan wel achter het principe van stikstofreductie maar in het akkoord zelf zitten er volgens hem nog enkele hiaten. “Boeren vragen rechtszekerheid. Ze willen weten wat de plannen zijn voor bijvoorbeeld 2030, maar het stikstofakkoord spreekt daar niet over. Dat is een belangrijk hiaat. Het akkoord is niet volmaakt. Er moeten nog een aantal dingen verfijnd worden.”

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top