In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Serge de Gheldere, voorzitter van Klimaatzaak, en met Ruben Baetens, consultant bij 3E.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de hoorzitting live vanaf 13u30

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top