De Europese Commissie deed in juni 2022 een voorstel voor een Europese natuurherstelwet. Die moet ervoor zorgen dat tegen 2030 minstens 20 procent van alle land- en zeeoppervlakte in de EU hersteld wordt, en tegen 2050 alle ecosystemen die in moeilijkheden zitten. De voorbije weken ontstond discussie over dit voorstel, omdat bepaalde organisaties en groepen vrezen dat ze er nadeel van zullen ondervinden. Dinsdag, 20 juni, houden de leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie er een hoorzitting over met experts uit de sector en vertegenwoordigers van belanggroepen. Volg live vanaf 13.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 20 juni vanaf 13.30 uur

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top