Door de omvangrijke drugsvangsten in de haven van Antwerpen moeten er steeds meer drugs worden vernietigd. Minister Zuhal Demir sprak al met de bevoegde diensten over een ‘fast lane’ voor de verbranding van de drugs. Daarnaast onderzoekt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hoe ze de drugs chemisch onbruikbaar kunnen maken. Waar wil de minister op inzetten? Ze kreeg er een vraag om uitleg over in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Enorme drugsvangsten

“De haven van Antwerpen komt wel vaker in het nieuws met grote drugsvangsten”, gaf commissielid Jeroen Tiebout (N-VA) aan. Hij vermeldde enkele cijfers: vorig jaar werd er zo’n 110 ton cocaïne buitgemaakt en dit jaar is dat al 105 ton. Voor de invoer van cocaïne staat België daardoor op plaats één. Nederland volgt op de tweede plaats en Spanje krijgt plaats drie. De grote drugsvangsten gaan volgens Jeroen Tiebout gepaard met onrust bij de grote drugscriminelen: “Hun oorlog wordt niet enkel onderling uitgevochten maar ook op straat, en ook het haven- en douanepersoneel heeft ermee te maken.”

Als er grote drugsvangsten zijn, is er ook nood aan een grote verbrandingscapaciteit om de drugs te vernietigen. Jeroen Tiebout verwees hierbij naar afspraken van minister Zuhal Demir met de verbrandingsovens en de douane om de capaciteit op te trekken naar minstens 20 ton per week. Daarnaast opperde de minister voor een ‘fast lane’, om de drugs snel na de inbeslagname te kunnen verbranden. In Nederland verbranden ze inbeslaggenomen drugs onmiddellijk in gewone huisvuilovens. Maar is daarvoor het nodige veiligheids- en transportpersoneel voorzien? Volgens Jeroen Tiebout maakten de vakbonden, de douane en een recente Pano-reportage duidelijk dat dat niet altijd het geval is.

En wat met het chemisch onbruikbaar maken van drugs? De minister zou het VITO gevraagd hebben om dat te bekijken. Jeroen Tiebout legde onder andere volgende vragen voor aan de minister: “Waarom is het systeem van de huidige verbrandingsovens veiliger dan het verbranden van drugs in huisvuiltrommels? Worden er verdere afspraken gemaakt met de douane over de steeds toenemende drugsvangsten? En wat is de opdracht van VITO  precies?”

Draaitrommelovens en chemische ‘vernietiging’ bieden soelaas

Minister Zuhal Demir gaf aan dat cocaïne een gevaarlijke afvalstof is. De best beschikbare techniek voor de verbranding ervan is volgens haar de verwerking in een draaitrommeloven. Dat komt onder meer door de hoge verbrandingstemperatuur, de lange verblijftijd in de oven en het geautomatiseerde systeem, waarbij de vaten cocaïne rechtstreeks de oven in kunnen. De verbranding ervan in huisvuilovens zou extra opslag en beveiliging vereisen. Bovendien zijn die ovens volgens de minister daar niet voor vergund en bieden ze niet dezelfde garantie op een volledige vernietiging van de cocaïne.

Over de ‘fast lane’ zei de minister het volgende: “Het is goed dat die fast lane er is. Binnen de drie uur nadat de douane een drugsvangst heeft gedaan, kunnen ze het laten vernietigen.” Aan VITO gaf ze de opdracht te onderzoeken hoe cocaïne na een inbeslagname chemisch onbruikbaar kan worden gemaakt. “Er zijn wereldwijd geen andere voorbeelden van dergelijke technieken bekend, dus we doen pionierswerk”, zei ze hierover. VITO heeft volgens haar een veelbelovend theoretisch concept uitgewerkt, dat ze nu moeten ontwikkelen en testen.

Het debat vond plaats op dinsdag 21 november.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top