Dankzij de goedkeuring van dit ontwerp van decreet verdwijnt het basisondersteuningsbudget, of zorgbudget voor personen met een handicap, uit de Vlaamse sociale bescherming. In de plaats daarvan wordt een ondersteuningstoeslag toegevoegd aan het groeipakket. Wat houdt het decreet precies in? En hoe werd er gestemd in de plenaire vergadering?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Uitbreiding derde pijler groeipakket

Het huidige groeipakket bestaat uit drie pijlers: de gezinsbijslagen, de selectieve participatietoeslagen en de andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de derde pijler uitbreiden met een ondersteuningstoeslag, die naast de bestaande kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag zal bestaan.

Die ondersteuningstoeslag zal het basisondersteuningsbudget (BOB) vervangen, dat momenteel door de Vlaamse sociale bescherming (VSB) wordt betaald. Uitzondering zijn kinderen die het zwaarst worden ingeschaald in de zorgtoeslag. Zij moeten minimaal 12 punten scoren op de medisch-sociale schaal. Deze groep blijft recht hebben op een basisondersteuningsbudget. Door het Vlaamse regeerakkoord en de uitdoving van dit budget bij verschillende categorieën van personen is het volgens de Vlaamse Regering logischer om voor andere minderjarigen het basisondersteuningsbudget als ondersteuningstoeslag toe te voegen aan het groeipakket.

Debat in de plenaire vergadering

Minister voor Armoedebestrijding, Benjamin Dalle, lichtte meteen het voordeel van de ondersteuningstoeslag uit. “De toeslag wordt automatisch toegekend, wat in de rechtentoekenning een belangrijk punt is”, aldus de minister. Verder verduidelijkte hij nog een punt dat in de bevoegde commissie ter sprake kwam: “Voor wat betreft het bedrag van de toeslag kan ik bevestigen dat vanaf 1 januari 2023 het bedrag de indexatie van de sociale toeslagen volgt. Het gaat hier over een indexsprong van twee procent. Er zal ook een retroactieve indexatie plaatsvinden voor de jaren 2020, 2021 en 2022.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann De Martelaer (Groen) reageerde hier positief op. “Zoals ik in de commissie al opmerkte, was het bedrag al sinds 2016 niet meer geïndexeerd. Ik vind het dus fijn te horen dat deze stap nu wel wordt gezet,” zei ze. Daarnaast vond ze dat er ook een oplossing moet gezocht worden voor meerderjarigen. Aangezien die ook recht hadden op het basisondersteuningsbudget.

Ook Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) nam kort het woord. Zoals in de commissie onthield Vooruit zich van de stemming om volgende reden: “we zullen ons onthouden van de stemming omwille van het bredere verhaal, waarbij het basisondersteuningsbudget voor meerderjarigen verdwijnt. Daar is nog geen oplossing voor.”

Met 97 stemmen voor en 14 onthoudingen werd het ontwerp van decreet aangenomen door het Vlaams Parlement.

Herbekijk het debat in de plenaire vergadering

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Armoedebeleid

Lees verder

Scroll to top