De Canvasreeks ‘Godvergeten’, over seksueel misbruik in de kerk, leidde tot publieke verontwaardiging en de roep om gerechtigheid voor de slachtoffers. Het Vlaams Parlement richtte daarom een bijzondere commissie op die zich zal buigen over de aanpak van seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen, en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder.

De leden van de commissie houden op vrijdag 24 november een hoorzitting over de erkenning en de noden van de slachtoffers met Peter Adriaenssens, Bruno Vanobbergen en An Schillemans, alle drie toenmalige leden van het expertenpanel 'historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen'. Volg live vanaf 9 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op vrijdag 24 november vanaf 9 uur

Relevante thema's

Jeugdwerk

Welzijn en Gezin

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top