Vorig zittingsjaar installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang, naar aanleiding van het overlijden van een baby die in een kinderopvang verbleef en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De onderzoekscommissie sloot haar werkzaamheden af met 75 aanbevelingen om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen.

Die aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de klachtenbehandeling, de zorginspectie, de werking van Kind en Gezin en de kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie Welzijn wisselen op dinsdag 11 oktober van gedachten over de uitvoering van deze aanbevelingen met Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met Katrien Verhegge van het Agentschap Opgroeien en met minister Benjamin Dalle.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de gedachtewissling live vanaf 14u

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven