Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 19 oktober 2022 een actualiteitsdebat toe te voegen over de strijd tegen kinderarmoede in Vlaanderen. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het Uitgebreid Bureau ging akkoord met een vraag van de Vooruit-fractie om de agenda van de plenaire vergadering van 19 oktober aan te vullen met een actualiteitsdebat over de strijd tegen kinderarmoede in Vlaanderen. 

Het actualiteitsdebat verloopt als volgt:

  1. openingsstatement van maximum 3 minuten door elke fractie zonder onderbreking;
  2. antwoord van de Vlaamse Regering van maximum 6 minuten;
  3. debat met maximum 3 minuten spreektijd per fractie, met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Het Uitgebreid Bureau nodigt minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Armoedebeleid, uit om het actualiteitsdebat bij te wonen. De Vlaamse Regering kan zelf beslissen of ze eventueel nog andere ministers afvaardigt.

De sprekersvolgorde voor het actualiteitsdebat is op basis van de ingediende initiatieven:

  1. Vooruit
  2. N-VA
  3. Vlaams Belang
  4. cd&v
  5. Open Vld
  6. Groen
  7. PVDA

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Volg het actuadebat live vanaf 14u

Scroll to top