Search in Vlaams Parlement

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Raf Vandenbussche en Mieke Daems van Mentes, het ondersteuningsnetwerk voor de kinderopvang. Volg de vergadering live.

Volg de vergadering live

Relevante themas

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Scroll to top