Hulplijnen, zoals ‘Stop it Now!’ voor personen met pedofiele gevoelens en 1712 waar je terechtkan om geweld, misbruik en kindermishandeling te melden, kampen met een personeelstekort. Hierdoor kunnen ze onvoldoende hulpvragen beantwoorden. Terwijl de vraag naar hulp blijft stijgen. Minister Hilde Crevits kreeg er enkele vragen om uitleg over in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Welke impact heeft de zaak-Pichal?

Commissielid Katja Verheyen (N-VA) schetste de context voor haar vraag om uitleg over de hulplijnen. “Eind augustus barstte met de zaak rond Sven Pichal, die zelf pleegouder is van een tweeling, een kleine bom in Vlaanderen”, zei ze. In de “slipstream van deze affaire” wil Katja Verheyen enkele zaken onder de loep nemen. Ze denkt hierbij aan de begeleiding van personen met pedofiele gedachten en de impact van de zaak-Pichal op de werking en het imago van Pleegzorg Vlaanderen.

“Mensen met pedofiele gedachten kunnen in eerste instantie terecht bij ‘Stop it Now!’”, gaf Katja Verheyen aan. Dat is een hulplijn waar personen die bezorgd zijn over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag terechtkunnen voor informatie, advies en ondersteuning. De hulplijn kan personen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s). Katja Verheyen wou onder andere van minister Hilde Crevits weten hoe de hulplijn de doorverwijzingen verder opvolgt en hoe de minister de impact van de zaak-Pichal op Pleegzorg Vlaanderen evalueert.

Steeds meer vragen om hulp

De toegankelijkheid van hulplijnen, zowel telefonisch als via chat, is voor commissielid Jeremie Vaneeckhout (Groen) de kern van de zaak. “Er is een stortvloed aan oproepen”, zei hij. Op dit moment is dat dan vooral bij ‘Stop it Now!’. Volgens Jeremie Vaneeckhout zijn er bij de hulplijn heel wat oproepen die ze niet meteen kunnen beantwoorden. “Nochtans”, zo stelde hij, “is het snel vinden van een luisterend oor razend belangrijk.” Hij was alvast blij dat de minister een bijkomende investering van 1,2 miljoen euro aankondigde voor de hulplijnen. Hij vroeg zich wel af waar dit extra budget precies vandaan komt.

“Een van de grote pijnpunten om de dienstverlening van de hulplijnen uit te breiden, is het vinden van voldoende opgeleide medewerkers”, gaf Jeremie Vaneeckhout aan. “Vinden de hulplijnen voldoende mensen en hebben ze voldoende tijd en middelen om die medewerkers te omkaderen?”, wou hij onder meer nog weten van de minister.

Extra budget voor de hulplijnen

Minister Hilde Crevits startte met enkele cijfers van ‘Stop it Now!’: “Tot eind juli 2023 verwees ‘Stop it Now!’ 388 personen door richting langdurige hulp. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van de mensen die de hulplijn hebben gecontacteerd.”

Volgens de minister heeft de zaak-Pichal een impact op iedereen die met pleegzorg betrokken is. Ze wil blijven ijveren voor procedures die bijdragen aan een kwaliteitsvolle pleegzorg en aan maatschappelijke alertheid voor signalen van misbruik.

Verder heeft de minister de noden van de hulplijnen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat het rekruteren van personeel of vrijwilligers niet evident is. Zeker wanneer er plotse gebeurtenissen zijn, die de oproepen de hoogte injagen, is het moeilijk daarop in te spelen.

De bijkomende investering van 1,2 miljoen euro kadert in de uitvoering van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp, lichtte de minister toe. Het gaat over middelen voor twee jaar. Afgelopen zomer konden de hulplijnen hun voorstellen indienen. De minister wil het dossier nog deze maand aan de regering voorleggen. “Daarnaast zal ik bijkomende, structurele middelen investeren in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Die middelen gaan ook naar 1712 en ‘Stop it Now!’", zei ze nog.

Het debat vond plaats op dinsdag 3 oktober.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top