In de tv-reeks 'De prijs van de winnaar' getuigden enkele vrouwelijke ex-volleybalinternationals over mogelijk emotioneel misbruik door de bondscoach Gert Vande Broek. Naar aanleiding daarvan start het Bondsparket van de Vlaamse volleyfederatie een onderzoek op naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media beantwoordde minister Weyts alle vragen van de leden over deze kwestie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Commissieleden verontwaardigd

In de driedelige Canvasreeks 'De prijs van de winnaar' getuigden enkele topsporters uit diverse disciplines over de keerzijde van hun leven als topatleet. Uit enkele getuigenissen kwam er onder meer aan het licht dat  Gert Vande Broeck, de bondscoach van de nationale damesvolleybalploeg 'Yellow Tigers', grensoverschrijdend gedrag zou vertoond hebben naar zijn speelsters.  Die getuigenissen maakten heel wat los in de media en roepen opnieuw vragen op over de mentale gezondheid van (top)sporters en de topsportcultuur in het algemeen. Ook in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hadden de commissieleden enkele vragen hierover voor Ben Weyts.

Een hartig woordje

Annick Lambrecht (Vooruit) stak haar ongenoegen over de kwestie niet onder stoelen of banken. Na een opsomming van enkele weinig fraaie uitspraken van de bondscoach, nam ze het huidige topsportbeleid en de topsportcultuur op de korrel: "Er is duidelijk nood aan een cultuurverandering binnen onze topsport. Een boodschap die we al herhalen sinds het onderzoeksrapport rond mentaal en fysiek misbruik in de Gentse turnschool naar buiten kwam. Maar ik zie geen verandering. " 

Voorts vroeg ze de minister naar zijn mening over het optreden van Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen. Die trok in de media de geloofwaardigheid van de speelsters namelijk in twijfel en verdedigde de bondscoach uitdrukkelijk. "Vindt u deze uitspraken passend voor één van de uitvoerders van uw beleid? Welke stappen zult u richting hem en Sport Vlaanderen nemen naar aanleiding van deze uitlatingen?", aldus Annick Lambrecht. Ook commissielid Katrien Schryvers (CD&V) eiste een reactie van de minister op het optreden van de directeur. Zij omschreef de uitlatingen van Paul Rowe als"heel choquerend".

Hierop gaf de minister aan dat er"een heel hartig woordje over gesproken werd" met Paul RoweDie laatste gaf intussen toe dat hij een inschattingsfout maakte door te snel, te emotioneel en te eenzijdig te reageren. Bovendien stuurde Sport Vlaanderen de dag nadien een statement uit dat Paul Rowe onderschreef. Hierin toont het aan dat het hard werkt aan een cultuurverandering in de topsportomkadering en een klimaat waarin topsporters zich goed moeten voelen."Wat mij betreft, is dat incident ook gesloten", aldus de minister.

Vanwaar 'switch' in leiding onderzoek?

Kort na de uitzending van de aflevering waarin de ex-speelsters van de Yellow Tigers getuigden over het emotioneel misbruik van hun coach, gaf minister Weyts magistraat Bart Meganck de opdracht om de aantijgingen te onderzoeken. Eind vorige week raakte echter bekend dat niet Bart Meganck, maar wel het Bondsparket van de volleyfederatie het onderzoek zal leiden. "Vanwaar die keuze?", vroegen  Annick Lambrecht (Vooruit) en Katrien Schryvers (CD&V) zich af.

Hierop verklaarde de minister dat het inderdaad initieel zijn bedoeling was om Bart Meganck in te schakelen. Die leverde volgens hem namelijk al eerder goed werk in het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de Vlaamse Gymnastiekfederatie. Intussen nam het Bondsparket echter zelf initiatief om een onderzoek naar Vande Broek op te starten. In tegenstelling tot magistraat Bart Meganck, die enkel aanbevelingen mag doen, heeft het Bondsparket de bevoegdheid om juridisch op te treden. Daarom besliste de minister om de taak van Meganck op te schorten. Al hoeft dit niet per se definitief te zijn, gaf hij aan: "Ik sluit niet uit dat we toch nog initiatieven nemen, nadat het Bondsparket zijn onderzoek en de nodige stappen heeft afgerond", aldus minister Weyts.

Uitdagingen voor een gezonder topsportklimaat

Ten slotte wilden zowel Annick Lambrechts als Kartien Schryvers van de minister weten hoe hij voor een sportklimaat zal zorgen waarin grensoverschrijdend gedrag geen plaats meer heeft. In zijn antwoord hierop verwees hij onder meer naar de integriteitsvoorwaarden waar alle sportfederaties verplicht aan moeten voldoen. Zo moeten ze een 'tuchtrechtelijk systeem' hebben, specifiek voor grensoverschrijdend gedrag. "Alle federaties, inclusief Volley Vlaanderen, voldoen aan die verplichtingen", maakte de minister zich sterk.

Toch erkende de minister dat er nog werk aan de winkel is: "Ons ethisch sportbeleid is nog vrij jong, dit is nog maar een begin, we gaan over naar een meer doortastend beleid."  De volgende grote uitdaging is volgens hem dan ook om het huidige integriteitsbeleid door te trekken naar de sportclubs.

Herbekijk dit deel van de vergadering

Relevante thema's

Sport

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven