Tijdens de coronacrisis was het bezoekrecht in woonzorgcentra tijdelijk opgeschort. Veel ouderen leden onder de eenzaamheid die hiervan het gevolg was doordat ze hun geliefden maandenlang niet konden zien. Verschillende parlementsleden dienden hierop afzonderlijke voorstellen van resolutie in waarin ze onder andere pleiten voor mogelijkheden om bezoek in tijden van pandemie in een of andere vorm mogelijk te maken. Leden van de meerderheidspartijen dienden ook een conceptnota in over de decretale verankering van het regelgevend kader voor bezoekbeperkingen in woonzorgcentra. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Emme Vandeginste en Tine De Vriendt van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), met Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk vzw (VLOZO) en met Laurens Mesotten van het bedrijf 25-8.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Kijk live

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven