Search in Vlaams Parlement

De Interparlementaire Commissie (IPC) controleert de Nederlandse Taalunie (NTU), een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, het taalonderwijs en de letteren. De leden van de IPC houden op maandag 16 mei om 14u een hoorzitting over de rol van de taaltechnologie en de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de inclusie van blinden en doven met Bart Simons van de Braille Autoriteit voor de Nederlandse Taal, met Jorn Rijckaert van SignOn Vlaams Gebarentaalcentrum, met Catia Cucchiarini van de Nederlandse Taalunie en met Frieda Steurs van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Volg de vergadering live

Relevante themas

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Thema Gelijke Kansen

Gelijke Kansen

Scroll to top