Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om op woensdag 23 februari een actualiteitsdebat te agenderen over de veiligheid in de kinderopvang.  Dit naar aanleiding van het overlijden van een meisje van zes maanden oud in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke vorige week.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Actualiteitsdebat over de veiligheid in de kinderopvang op 23 februari

Het overlijden van een meisje van zes maanden oud in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke vorige week deed veel stof opwaaien. De Vooruit-fractie diende daarom het voorstel in om een actualiteitsdebat te organiseren over de veiligheid in de kinderopvang. Over hetzelfde onderwerp werden ook diverse vragen om uitleg en actuele vragen ingediend. Het Uitgebreid Bureau ging in op dat verzoek en besliste om daarover op woensdag 23 februari te debatteren. Minister Wouter Beke wordt uitgenodigd om aan het actualiteitsdebat deel te nemen.

Het debat zal als volgt verlopen:

  • 3 min. per fractie voor de inleidende uiteenzetting zonder onderbrekingen;
  • 5 min. voor eerste antwoord Vlaamse Regering;
  • 3 min. per fractie voor tweede ronde met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Minister Wouter Beke wordt uitgenodigd om aan het actualiteitsdebat deel te nemen.

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

  1. Groen
  2. CD&V
  3. N-VA
  4. Vooruit
  5. Open Vld
  6. Vlaams Belang
  7. PVDA

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Volg het debat live

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top