Financiële onzekerheid, strenge regels, weinig waardering,... Vlaamse landbouwers  botsen bij het runnen van hun bedrijf op problemen die steeds vaker een negatieve impact hebben op hun mentale gezondheid. Dat blijkt niet alleen uit studies, maar ook uit de recente noodkreet die een Ieperse landbouwer op Facebook slaakte na de zelfdoding van een collega. Zijn actie bleef niet onopgemerkt en trok de aandacht van de leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze problematiek en welke maatregelen zal ze nemen? Tijdens de vergadering van woensdag 6 oktober beantwoordde ze de vragen van verschillende commissieleden.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Zorgwekkende trend

Steeds meer Vlaamse landbouwers krijgen te maken met mentale gezondheidsproblemen. Dat bleek al uit eerder onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Ook de recente open brief die een Vlaamse landbouwer na de zelfdoding van een collega in een open brief via Facebook slaakte, legde deze problematiek nogmaals pijnlijk bloot. Verschillende leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid hadden dan ook heel wat vragen voor bevoegd minister Hilde Crevits.

Zo peilde Emily Talpe (Open Vld) naar de visie van de minister op de open brief en vroeg haar welk gevolg ze eraan zal geven. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vroeg de minister op zijn beurt of ze hierover zal overleggen met met collega-ministers Zuhal Demir -bevoegd voor Omgeving- en Wouter Beke -bevoegd voor Welzijn. Voorts wilde hij net als Loes Vandromme (CD&V) weten welke rol  de hulporganisatie Boeren op een kruispunt in dit verhaal kan spelen.

"Men wordt geassocieerd met alles wat negatief is. Het gevolg van de polariserende berichtgeving over de sector"
Minister Hilde Crevits

Gebrek aan respect door slechte beeldvorming

"Halfgevulde brooddozen bij kinderen, onbetaalde facturen... Het is wat mij betreft alle hens aan dek", begon minister Crevits haar antwoord.  De minister gaf aan dat de noodkreet van de Ieperse boer haar diep raakte en dat ze daarom onmiddellijk actie ondernam door zelf te antwoorden via een open brief waarin ze haar diepste respect voor de sector uitdrukt.  

Dit was volgens haar een belangrijk signaal, want naast de financiële problemen waar de sector vaak mee kampt, treft vooral het gebrek aan waardering de landbouwers diep in het hart. "Men wordt geassocieerd met alles wat negatief is", aldus de minister. "Het gevolg van de polariserende berichtgeving over de sector", concludeerde ze. Volgens de minister Crevits is er dan ook nog werk aan de beeldvorming. Bovendien betreurt ze dat het innovatieve karakter van de sector nog te weinig aandacht krijgt.

Weg naar hulp nog te moeilijk

Het afgelopen jaar ontving het steunpunt Boeren op een Kruispunt 44% meer aanvragen. "Die cijfers tonen aan dat het bij een groep landbouwers echt niet goed gaat", klonk het bij de minister. Daarom zal ze extra budgetten vrijmaken voor de VZW om voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen hulpacties te organiseren. 

Tegelijkertijd wil minister Crevits het voor de landbouwers makkelijker maken om zelf de stap naar hulp te zetten. Dat gebeurt vandaag namelijk nog te weinig, zo blijkt uit cijfers van het ILVO. In het actieplan Welbevinden, waar ze met ministers van andere bevoegdheidsdomeinen aan werkt, zal ze hier extra aandacht aan besteden.

Herbekijk dit deel van de commissievergadering

Heb je vragen over zelfdoding of heb je nood aan een gesprek?

Ga naar de website van de Zelfmoordlijn of bel naar 1813.

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Welzijn en Gezin

Economie

Gezondheid

Lees verder

Scroll to top