De openstaande vacatures in de kinderopvangsector blijven alsmaar stijgen. De begeleider-kindratio van één kinderbegeleider voor acht of negen baby’s en peuters tegelijk is te hoog. De uitstroom is dan ook groot en de instroom beperkt. In Studio Vlaams Parlement klaagt Vlaams volksvertegenwoordiger Celia Groothedde (Groen) de onderinvesteringen en systematische besparingen in de kinderopvang aan.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De kinderopvangsector trekt aan de alarmbel. Uit cijfers, die Vlaams volksvertegenwoordiger Celia Groothedde (Groen) opvroeg, blijkt dat er 6.267 openstaande vacatures zijn in de sector. Dat is een stijging van 54 procent op één jaar. “Er moet zwaar geïnvesteerd worden, anders zal de erfenis van deze Vlaamse regering zijn dat er geen sterke Vlaamse kinderopvang meer is”, zegt Groothedde. “Ik stel voor dat minister Beke eens samen met mij komt meedraaien in een kinderopvang. Dan zal de minister eindelijk eens inzien dat negen kinderen per persoon te veel en onhoudbaar is.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wijst erop dat er momenteel zoveel openstaande vacatures zijn omdat er geïnvesteerd wordt in 7000 bijkomende plaatsen. “Door al die extra plaatsen zijn er natuurlijk meer vacatures in te vullen”, verdedigt Beke zich. Maar voor Groothedde volstaat deze uitleg niet. “Plaatsen bijcreëren is mooi maar als er niemand is om die plaatsen in te vullen, dan blijven die plaatsen theoretisch.”

Exit Almaci

Woensdag 23 maart kondigde Meyrem Almaci plots aan dat ze stopt als voorzitter van de partij Groen. Is dit, zo snel na de omstreden beslissing van de uitgestelde kernuitstap, wel het geschikte moment? “Ten eerste heeft onze voorzitter haar beslissing al enkele maanden geleden genomen. Ten tweede heeft het energiedossier twintig jaar klemgezeten en wordt het nu uit het slop getrokken door Groen, door federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten en door Almaci. Ik ben hier enorm trots op”, aldus Groothedde.

Relevante thema's

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top