Er zijn grote verschillen tussen woonzorgcentra en de prijzen die ze vragen en wat je ervoor in ruil krijgt. Steden en gemeenten hebben publieke voorzieningen, daarnaast bestaat de sector van de non-profit en dan zijn er nog de puur commerciële voorzieningen. Heel technisch allemaal. Daarom vraagt Marc Van de Looverbosch aan Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx (N-VA) hoe dat juist in elkaar zit.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

OKRA, de grootste koepel van ouderenorganisaties, kwam met een rapport over woonzorgcentra dat veel stof deed opwaaien. Hoe meer je betaalt, hoe minder personeel je krijgt, vooral in de privé woonzorgcentra. Dat maakt veel mensen bang, want vroeg of laat belanden we allemaal in een rusthuis. “We mogen wel geen appelen met peren vergelijken. Wanneer we vergelijkingen willen maken, moeten we er ook bij zeggen dat de sector divers is. Publieke voorzieningen kunnen hun verliezen wel compenseren via lokale besturen. Private voorzieningen kunnen dat eigenlijk niet. Er spelen ook nog altijd verschillende arbeidsvoorwaarden mee, waardoor we voorzichtig moeten zijn en blijven om de cijfers gewoon naast elkaar te plaatsen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx (N-VA).

Volgens Geerinckx is er op dit moment geen gelijk speelveld en zijn vergelijkingen niet mogelijk. Daarom pleit ze voor volledige transparantie. “We moeten die sector transparant krijgen om het debat helder en correct te voeren. Dan pas kan men met recht en rede spreken. We moeten er ook op toezien dat er geen winsten worden weggesluisd naar (buitenlandse) aandeelhouders.”

Relevante thema's

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top