Search in Vlaams Parlement

Ruim twee jaar geleden werd het systeem van de kinderbijslag omgevormd. De koppeling van dit Groeipakket aan de spilindex is weggevallen sinds 2020. De bedragen van het Groeipakket stijgen nu jaarlijks op een vast moment, ongeacht of de spilindex wordt overschreden. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) heeft deze maatregel nefaste gevolgen voor de gezinnen en moet de beslissing ongedaan worden gemaakt.

In 2019 besloot de Vlaamse regering om de kinderbijslag, het zogenoemde Groeipakket, niet meer te linken aan de index. Maar volgens de berekeningen van de Gezinsbond zou deze besparing 208 euro per kind per jaar aan de gezinnen kosten. De Gezinsbond wil daarom het kindergeld terug koppelen aan de index. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) is hier voorstander van. “Dat zal niet voldoende zijn, maar het is wel een stap in de goede richting. Als de prijzen stijgen zal, bij een automatische koppeling van de index, de kinderbijslag mee stijgen. Deze besparingsmaatregel moet gewoon teruggedraaid worden.”

Al jarenlang levert CD&V de Vlaamse welzijns- en landbouwminister. Maar beide bevoegdheden komen de laatste maanden zwaar onder vuur te staan. De drama’s in de kinderopvang, de wantoestanden in de woonzorgcentra, de aanpak van de coronacrisis en de halvering van de indexering op het groeipakket brengen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in nauwe schoentjes. Ook het recente stikstofakkoord van de Vlaamse regering, waarbij vele landbouwers zullen moeten sluiten of afschalen, bezorgt CD&V kopzorgen. “Ik stel vast dat CD&V niet meer de volkspartij is en dat mijn partij, het Vlaams Belang, die rol heeft overgenomen”, zegt De Reuse.

Relevante themas

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Scroll to top