Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie houden hierover 2 hoorzittingen op vrijdag 13 mei. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Vanaf 9u30: hoorzitting met Handhavingsteam en Multiteam van Kind en Gezin en met met Ariane Van den Berghe, themaverantwoordelijke Agentschap Opgroeien regie

Vanaf 14u: hoorzitting met een vertegenwoordiging van het College van Procureurs-Generaal

Relevante thema's

Thema Welzijn en Gezin

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top