Vandaag (1 april) startte de Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de Kinderopvang met haar eerste vergadering. Koen Daniëls (N-VA) werd verkozen tot voorzitter, Freya Saeys (Open Vld) tot eerste ondervoorzitter en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) tot tweede ondervoorzitter. Als verslaggevers werden Katrien Schrijvers (CD&V), Hannes Anaf (Vooruit) en Celia Groothedde (Groen) aangeduid.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement de “Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang”. Deze commissie vergaderde vandaag voor het eerst. Koen Daniëls werd verkozen tot voorzitter en Freya Saeys (Open Vld) tot eerste en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) tot tweede ondervoorzitter. Katrien Schrijvers (CD&V), Hannes Anaf (Vooruit) en Celia Groothedde (Groen) zullen optreden als verslaggevers. Een eerste gedachtewisseling over de verdere werkzaamheden verliep achter gesloten deuren.

Aanleiding tot oprichting van deze onderzoekscommissie vormde  het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De onderzoekscommissie zal op zoek gaan naar duidelijkheid over wat er bij de procedures misloopt. Waarom kinderdagverblijven die vergund zijn door Kind en Gezin, ondanks vastgestelde problemen, toch konden openblijven en waarom signalen onopgemerkt zijn gebleven, zijn vragen waarop de onderzoekscommissie naar antwoorden zal zoeken.

Als een ouder een vergunning van Kind & Gezin tegen de muur ziet hangen, dan moet die honderd procent kunnen vertrouwen dat alles in orde is. Maar dat vertrouwen heeft door de gebeurtenissen een stevige deuk gekregen. Dat vertrouwen moeten we herstellen, zowel voor de ouders maar ook voor alle kinderopvanginitiatieven die het wél schitterend doen. Dat kan enkel door passende antwoorden te vinden op de terechte vragen die gesteld worden.
Koen Daniëls, voorzitter van de nieuwe onderzoekscommissie

Uiterlijk op 1 juli 2022 zal de onderzoekscommissie haar eindverslag indienen bij de plenaire vergadering.

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven