Door een gerechtelijke veroordeling kwam onlangs een geval van grensoverschrijdend gedrag van een professor ten aanzien van een studente aan het licht. Er kwamen ook verhalen aan de oppervlakte van grensoverschrijdend gedrag tijdens studentendopen. In dit verband houden de leden van de commissie op donderdag 24 november een hoorzitting met Luc Sels van de KU Leuven, met Rik Van de Walle van de Universiteit Gent, met Julien De Wit en Jef Vandorpe van de Vlaamse Vereniging van Studenten, met Koen Goethals, Eric Vermeylen en Esther Holleman van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en met Nadine Van Haecke van het college van regeringscommissarissen hoger onderwijs. Volg de hoorzitting live vanaf 9u.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live vanaf 9u

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top