Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwam tijdens het actualiteitsdebat over de veiligheid in de kinderopvang in nauwe schoentjes te zitten. Uit zijn antwoorden kwam naar boven dat zijn diensten kinderopvang ’t Sloeberhuisje niet op de zwarte lijst hebben gezet. In Studio Vlaams Parlement hint Vlaams volksvertegenwoordiger Hannelore Goeman (Vooruit) naar zijn ontslag.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Afgelopen vrijdag stierf een meisje van zes maanden na mishandeling in de crèche ’t Sloeberhuisje in Mariakerke, bij Gent. De vader van de uitbaatster had het meisje zwaar door elkaar geschud, met zware hersenschade tot gevolg. Het was nochtans niet de eerste keer dat er klachten waren over het kinderdagverblijf.  Maar ondanks de vernietigende inspectieverslagen en de herhaaldelijke meldingen kwam het nooit tot een sluiting. “Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke was gewaarschuwd. De inspectieverslagen zijn vernietigend, al een geruime tijd. Waarom is er niet eerder ingegrepen? Het drama had vermeden kunnen worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Hannelore Goeman (Vooruit). Volgens Goeman grijpt de minister steeds te laat in. “Hij staat er altijd bij en kijkt ernaar. De minister schiet pas in actie wanneer er iets verschrikkelijks gebeurt.”

Zwarte lijst

In 2021 werd er een expertenteam binnen Kind en Gezin aangesteld. Zij moesten alle probleemdossiers onder de loep nemen. Ze stelden een zwarte lijst op van 44 kinderopvangverblijven die nauw opgevolgd moesten worden. Maar ’t Sloeberhuisje haalde de lijst niet. Goeman vindt dit onbegrijpelijk. “Hoe is het mogelijk dat ’t Sloeberhuisje niet op die lijst staat? Wat moet er dan wel gebeuren om op die lijst te staan? Welke criteria worden er gebruikt? Op dit moment kan minister Beke niet garanderen dat alle Vlaamse crèches veilig zijn.”

Goeman hekelt ook het feit dat de minister de schuld in de schoenen van Kind en Gezin schuift. “De verslagen waren er. Het stond zwart op wit dat kinderen geslagen werden in ’t Sloeberhuisje. Er is inderdaad iets fout gelopen bij de opvolging. Maar ik vind het niet kunnen dat minister Beke Kind en Gezin nu voor de bus gooit. De minister is verantwoordelijk. Als er fouten worden gemaakt bij zijn administratie dan draagt hij de politieke verantwoordelijkheid.”

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll naar boven