De padelsport is in korte tijd razend populair geworden, en het aantal terreinen waar deze sport kan worden beoefend, is explosief gestegen. Er is echter een risico op continue (geluids)overlast voor omwonenden van padelterreinen. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij de aanleg van terreinen inspraak van de omwonenden mogelijk te maken, oog te hebben voor mogelijke overlast en geluiddempende maatregelen te nemen. De leden van de commissie houden hier op 17 mei om 14u een hoorzitting over met vertegenwoordigers van Tennis Vlaanderen, van Sport Vlaanderen, van het Departement Omgeving, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, en van de UGent.  

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de hoorzitting live vanaf 14u

Relevante thema's

Sport

Ruimtelijke ordening

Welzijn en Gezin

Lees verder

Scroll to top