Over Katja Verheyen

Politieke carrière

Lokale mandaten

  • OCMW-raadslid Bree (situatie sinds 7 januari 2019)
  • Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Bree (situatie sinds 7 januari 2019)
  • Gemeenteraadslid Bree (situatie sinds 1 januari 2013)
  • Schepen van Wonen en Welzijn Bree (situatie sinds 7 januari 2019)
  • Provincieraadslid Limburg (21 januari 2009 - 17 juni 2019)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • N-VA (situatie sinds 18 juni 2019)

Geboren

Genk op

Diploma's

  • Graduaat orthopedagogie, VSPW Hasselt (2006)

Contactgegevens

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Scroll to top