De dalende onderwijskwaliteit. Het lerarentekort. De vernietiging van de eindtermen. De toestand in ons onderwijs verslechtert maar een kant-en-klare oplossing ligt niet voor de hand. Hoe moet het nu verder? Hoe kunnen beleidsmakers de neerwaartse spiraal doorbreken? Aan tafel in 'Het Gesprek' zit Ann Verreth, voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad, het grootste adviesorgaan over onderwijs in Vlaanderen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De dramatische berichten over ons onderwijs blijven zich maar opstapelen. Door het aanhoudende lerarentekort daalt de kwaliteit van ons onderwijs drastisch. Maar naast alle kommer en kwel vindt Ann Verreth, voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), het belangrijk dat we ook over de positieve verhalen berichten. "Er zijn inderdaad heel veel problemen in ons onderwijs die aangekaart moeten worden. Maar als we jonge mensen willen aantrekken en houden in ons onderwijs, dan moeten we ook de positieve verhalen vertellen."

De coronacrisis, en de bijhorende coronamaatregelen, heeft een negatieve impact gehad op de kwaliteit van ons onderwijs, zowel op korte als lange termijn. Verreth wil dit ook nuanceren. "De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de leerachterstand opnieuw bovenaan de politieke agenda is terechtgekomen. Die zwakke punten waren er al, maar nu liggen ze gewoon weer op tafel."

Vlaamse toetsen

Uit de resultaten van peilingtoetsen, die bij meer dan 6.000 leerlingen uit meer dan 300 klassen werden afgenomen, blijkt dat leerlingen uit het zesde leerjaar minder goed scoren op wiskunde dan vijf jaar geleden. Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil hier dringend iets aan veranderen. Zo wil hij Vlaanderen-brede proeven organiseren om de evolutie van de onderwijskwaliteit te meten, maar ook om scholen te vergelijken. "Vreemd, want er zijn nu al toetsen waar we de nodige conclusies uit kunnen trekken. De toegevoegde waarde van zo'n Vlaamse proeven is voor ons op dit moment nog zoek", zegt Verreth.

Vernietiging eindtermen

Onlangs vernietigde het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Volgens het Hof zijn de eindtermen te gedetailleerd. De voorzitter van de Vlaams Onderwijsraad had dit naar eigen zeggen zien aankomen. "Wij hebben van in den beginne aangegeven dat dit geen minimumdoelen meer waren. Wij hebben de knipperlichten zien branden en dit aangekaart tot in het Vlaams Parlement. Maar uiteindelijk heeft geen enkel parlementslid tegengestemd", aldus Verreth. (67 Parlementsleden stemden voor, 51 Parlementsleden onthielden zich tijdens de plenaire vergadering van 10 februari 2022, n.v.d.r.) + linkje: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1459646

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven