Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om op woensdag 20 oktober een actualiteitsdebat te agenderen over het lerarentekort in het onderwijs.

Het lerarentekort vormt al langere tijd een maatschappelijke uitdaging. De talrijke vacatures in het onderwijs zijn daarvan een bewijs. De onderwijskwaliteit dreigt hierdoor in te boeten. Daarom diende de Groen-fractie de vraag in om een actualiteitsdebat te organiseren over het gebrek aan leerkrachten.

Het Uitgebreid Bureau ging in op deze vraag en besliste om op woensdag 20 oktober hierover een actualiteitsdebat te organiseren. Het actualiteitsdebat zal volgens deze volgorde verlopen:

1. openingsstatement door fracties zonder onderbreking

3. Debat tussen de fracties met mogelijkheid tot onderbrekingen

2. Antwoord van minister Weyts

3. Debat tussen de fracties met mogelijkheid tot onderbrekingen

3. debat tussen de fracties met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie. Op basis van de ingediende initiatieven over dit onderwerp is de sprekersvolgorde als volgt:

1.     Vooruit

2.     Groen

3.     CD&V

4.     N-VA

5.     Vlaams Belang

6.     Open Vld

7.     PVDA

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top