Zullen alle leerlingen in Vlaanderen een plaats krijgen in de scholen waarvoor ze zich inschrijven? Een vraag die jaarlijks in het Vlaams Parlement terugkomt. Uit de eerste cijfers blijkt dat meer dan de helft van de kinderen die aangemeld zijn voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen, geen plaats zullen vinden. Welke maatregelen zullen genomen worden om tegemoet te komen aan deze tekorten? En hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? Marc Van de Looverbosch legt deze vragen voor aan Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA) in Studio Vlaams Parlement.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het plaatsgebrek in het buitengewoon onderwijs wordt stilaan dramatisch. Jaar na jaar wordt de situatie nijpender. Het M-decreet moest ervoor zorgen dat meer leerlingen naar het gewoon onderwijs zouden gaan en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen. Maar volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het M-decreet een complete mislukking.  "We hadden gehoopt dat het M-decreet soelaas zou bieden. Dat was de doelstelling, ervoor zorgen dat er minder mensen in het buitengewoon onderwijs zouden zitten, maar dat decreet heeft gefaald en heeft er net voor gezorgd dat we ondanks het M-decreet, ondanks de jaarlijkse impuls van 190 miljoen euro, nu met een ongeziene piek zitten van een instroom in het buitengewoon onderwijs van 52.000 leerlingen. And still counting. Dat is een drama en daarom proberen we in te grijpen", zegt minister Weyts.

In Studio Vlaams Parlement staat Kathleen Krekels (N-VA) haar minister bij. "Het vergt veel aandacht van een juf om tegemoet te komen aan de noden van een kind. Leerkrachten zaten vaak met een dubbel gevoel. Doordat ze zoveel aandacht moesten geven aan de leerling die normaal gezien in het buitengewoon onderwijs zou moeten zitten, konden ze minder aandacht geven aan de andere leerlingen. Dat is ook de faling van het M-decreet geweest. We zijn te weinig tegemoet gekomen aan dat gevoel bij leerkrachten."

Oplossingen

De minister wijst erop dat er in de afgelopen drie jaar 5000 extra plaatsen zijn gecreëerd in het buitengewoon onderwijs. Op korte termijn wil hij oplossingen zoeken met het Lokaal Overlegplatform en om zo mogelijk de capaciteit verder op te trekken. Volgens Krekels moeten ook de onderwijsverstrekkers, over de netten heen, durven samenzitten om te zien waar er plaatsen zijn en waar de kinderen heen geleid kunnen worden. "Ik denk dat we dankzij de capaciteitsmonitor een heel duidelijk zicht hebben op waar de tekorten zich situeren en dat we zo vraag en aanbod mooi op elkaar kunnen afstemmen. Dan hoop ik dat de situatie terug in evenwicht komt en dat we deze problematiek in de toekomst kunnen vermijden."

Relevante thema's

Onderwijs en vorming

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top