Begin januari stelde minister Ben Weyts zijn plannen voor om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Enkele van de maatregelen zijn een nieuw professionaliseringstraject voor leerkrachten en een wetenschappelijk onderbouwde toolbox. Het CLB krijgt hierbij een belangrijke rol en moet scholen helpen de nieuwe maatregelen in de praktijk te brengen. Passen deze nieuwe initiatieven in het actieplan tegen schooluitval? De minister kreeg er enkele vragen over in de Commissie voor Onderwijs.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Commissielid Hilâl Yalçin (cd&v) gaf meer uitleg over de nieuwe initiatieven van de minister. Zo komen er extra middelen vrij voor een Vlaanderenbrede aanpak. Daarnaast krijgt elk CLB een 'ankerfiguur' die de nieuwe toolbox moet introduceren in de scholen. Volgens haar werkt de minister dus vooral verder op al bestaande initiatieven. In het regeerakkoord werd opgenomen dat er deze legislatuur een actieplan tegen schooluitval komt. Hilâl Yalçin wou weten of dat er effectief nog aankomt en hoe deze nieuwe maatregelen daarin passen. Daarnaast vroeg ze zich af uit welke elementen de toolbox precies zou bestaan.

“Minister, al bijna twee jaar is het wachten op het beloofde actieplan tegen schooluitval”, stelde commissielid Emine Gül Isci (Vooruit). Ook zij besprak de voorgestelde initiatieven van de minister en het nieuw vrijgekomen budget van 640.000 euro. Ze ging dieper in op de maatregel om de bestaande provinciale netwerken ‘Samen tegen Schooluitval’ voortaan op Vlaams niveau aan te sturen. Ze vroeg zich of hoe dat nu gebeurt en over hoeveel coördinatoren het gaat. Ook wou ze weten of die vrijgemaakte 640.000 euro extra middelen zijn en of de centrale rol van het CLB haalbaar is, gezien de drukte daar.

Netwerken ‘Samen tegen Schooluitval’ centraliseren en een kerntaak voor de CLB’s

“De strijd tegen schooluitval is geen kwestie van enkele snelle maatregelen. Het is geen spurt, maar eerder een marathon, waarbij de strijd betrekkelijk lang is”, gaf minister Ben Weyts aan. Zijn doel is nog steeds om ervoor te zorgen dat elke Vlaming een diploma op zak heeft.

Daarom wil hij de werking van de netwerken ‘Samen tegen Schooluitval’ hervormen tot één netwerk dat op Vlaams niveau wordt aangestuurd door de InternettenSamenwerkingsCel. Dat is een overlegplatform van vertegenwoordigers van de vier koepels van de CLB’s. Die Vlaamse aansturing moet zorgen voor een kordaat optreden op lokaal, regionaal en Vlaams niveau en een consistente aanpak tegen vroegtijdig schoolverlaten. In zijn nieuwe vorm krijgt het netwerk een projectcoördinator en zes regionale netwerken, coördinatoren, en een professionaliseringsmedewerker. Verder is er een ankerfiguur in elk CLB en zes regionale professionele leergemeenschappen.

Het uitschrijven van de nieuwe toolbox en het professionaliseringstraject voor leerkrachten is een taak voor de professionaliseringsmedewerker. “Die toolbox zal in samenspraak met de pedagogische begeleidingsdiensten en onderwijsdeskundigen worden ontwikkeld”, zei de minister. De toolbox moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en scholen handvaten geven om spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

“Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is natuurlijk een kernopdracht van de CLB’s. Daarom wordt er ook een ankerfiguur schooluitval-onderwijsloopbaanbegeleiding aangesteld per CLB”, stelde de minister. Hij gaf aan het CLB ook de opdracht het actieplan ‘Samen tegen Schooluitval’ verder uit te rollen en te evalueren. Daar voorziet hij tot augustus volgend jaar een financiële ondersteuning voor van 640.000 euro.

Het debat vond plaats op donderdag 18 januari.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven