Minister Ben Weyts wil in alle scholen van het leerplichtonderwijs gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven (GGG-proeven) invoeren. Die proeven worden vanaf het schooljaar 2023-2024 geleidelijk ingevoerd in het lager en secundair onderwijs. Academici uit het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs hebben een voorstel voor deze Vlaamse toetsen uitgewerkt. In dit verband wisselen de leden van de commissie op donderdag 12 januari om 10u van gedachten met leden van het steunpunt. Volg de gedachtewisseling live.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de gedachtewisseling live op 12 januari vanaf 10u

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven