De Erkende Instanties/Vereniging levensbeschouwelijke vakken staan in voor de leerplannen en didactisch pedagogische ondersteuning van de leerkrachten of levensbeschouwelijke onderwijsinspectie. De leden van de Commissie voor Onderwijs wisselen op donderdag 9 van gedachten over de gebundelde jaarverslagen 2020-2021 en 2021-2022 met vertegenwoordigers en experts van de verschillende levensbeschouwingen. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de gedachtewisseling live vanaf 10u

Relevante thema's

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll naar boven