Search in Vlaams Parlement

Het Overlegcomité heeft strengere maatregelen voor het onderwijs afgekondigd. Zo is de mondmaskerplicht uitgebreid vanaf 6 jaar, moet elke klas uitgerust zijn met een CO2-meter en is het middelbaar onderwijs overgeschakeld tot gedeeltelijk afstandsonderwijs. "Het is natuurlijk ieders wens om de scholen maximaal open te houden. Maar in het geval dat we moeten overschakelen op afstandsonderwijs, is het van belang dat alle leerlingen het nodige materiaal hebben om verder te kunnen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Hilâl Yalçin (CD&V).

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Begin dit jaar kwam er forse kritiek op de Digisprong, het plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een gratis laptop te geven. De minister trok hiervoor 385 miljoen euro uit. Maar in de praktijk betalen ouders in de ene school niets, en in de andere meer dan 500 euro. "De eerste schijf is uitbetaald in mei 2021. De uitrol hiervan is momenteel bezig. Hierbij wordt een bepaalde parameter gehanteerd. Zo wordt in het basisonderwijs zo'n 200 euro vrijgemaakt per leerling, en ongeveer 500 euro per leerling in het secundair onderwijs", zegt  Hilâl Yalçin (CD&V).

Ventilatie

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden sinds vorig jaar CO2-meters ingezet. In tegenstelling tot kapsalons en de horeca, waren deze CO2-meters niet verplicht in het onderwijs. Minister Weyts heeft zich hier altijd tegen verzet. “Zo'n meter meldt het probleem, maar lost het niet op”, klonk het. Uiteindelijk besliste het Overlegcomité om de CO2-meters ook in het onderwijs te verplichten. "Daarom pleiten wij voor een luchtbehandelingsplan, om budgetten in te zetten voor de aankoop van luchtreinigingsapparatuur. Dit zal voor minder uitval zorgen bij zowel leerlingen als leerkrachten”, aldus Yalçin.

Relevante themas

Onderwijs en vorming

Onderwijs en Vorming

Lees verder

Scroll to top